Lielākā daļa VELUX jumta logu atkal ir pieejami parastajos piegādes termiņos (min. 2 darba dienas)!

VELUX Privātuma politika


VELUX Grupa respektē un sargā Jūsu privātumu. Zemāk Jūs varat iepazīties ar to, kā mēs pārvaldām Jūsu personas datus.

Šajā Privātuma politikā aprakstīts, kā apstrādājam datus, kurus mums sniedzat vai kurus mēs ievācam mūsu digitālajās platformās, apmeklētājiem caur tām piekļūstot mūsu tiešsaistes klātbūtnei un izmantojot mūsu pakalpojumus.VELUX Privātuma politika ir izveidota saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas normatīvajiem aktiem.

VELUX Latvia SIA ir atbildīgs par jūsu personas datu vākšanu, uzglabāšanu un apstrādi. Grupas mātes uzņēmums VELUX A/S ir reģistrēts Dānijā, Reģ.Nr. 30003519, juridiskā adrese Aadalsvej 99, 2970 Hoersholm, Dānija.

1.Leģitīms (likumīgs) pamats VELUX datu apstrādei

Kad VELUX apstrādā datus uz līguma vai potenciāla līguma pamata, juridiskais pamats personas datu apstrādei ir nepieciešamība līguma noteikumu izpildei vai uz Jūsu pieprasījuma pamata, veikt darbības, lai sagatavotu līgumu. Ja juridiskais  pamats datu apstrādei ir Jūsu piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā brīdī savu piekrišanu atsaukt, kā tas ir minēts dokumenta turpinājumā, bet tas neietekmē juridisko pamatu VELUX Latvia SIA veikt datu apstrādi līdz tam brīdim, kad piekrišana tiek atsaukta. Ja VELUX Latvia SIA nodod personas datus valsts pārvaldes, izmeklēšanas un operatīvās darbības iestādēm un citām tiesībsargājošām institūcijām, tas tiek darīts tikai likumā noteiktā pienākuma dēļ.
Mēs varam arī apstrādāt personas datus, ja tas ir nepieciešams VELUX  Lavia SIA likumīgajās interesēs, izņemot situācijas, kad ar šādām interesēm tiek ignorētas jūsu intereses vai pamattiesības un brīvība.

2.Kādus personas datus VELUX ievāc un kāpēc

VELUX Latvia SIA ievākto datu pamatkategorijas un to pamatmērķi ir šādi:

2.1 Kā daļa no vispārējās VELUX uzņēmuma darbības

Mēs ievācam personas datus par atsevišķām personām, klientiem, darbiniekiem, piegādātājiem (ieskaitot trešās puses pakalpojumu sniedzējus), līgumpartneriem, saistītiem uzņēmumiem, aģentiem un korporatīvajiem klientiem un citiem sadarbības partneriem. Starp šiem datiem var būt personas vārds, kontaktinformācija un cita informācija, kas nepieciešama nodarbinātības sniegšanas mērķiem vai darījumu veikšanai ar Jums vai Jūsu uzņēmumu.

2.2Lai palīdzētu atbildēt uz jautājumiem

Jūs varat izvēlēties mums sniegt savus personas datus, ieskaitot vārdu, e pasta adresi vai citu kontaktinformāciju, kad kontaktējaties ar VELUX pa tālruni, e pastu, pastu vai izmantojot mūsu digitālās platformas. Šie dati mums ļauj atbildēt uz lūgumiem pēc informācijas tādos jautājumos kā VELUX produkti, organizēt uzstādāmo VELUX produktu mērīšanu un cenas noteikšanu, organizēt loga apkalpošanu, vai pieteiktu prasību VELUX produkta garantijai. Informācija var tikt atklāta VELUX A/S vai citai VELUX pārdošanas kompānijai, attiecīgiem neatkarīgiem montieriem vai biznesa sadarbības partneriem (dīleriem) ar mērķi mums palīdzēt klientam atbildēt uz viņa/viņas jautājumu vai organizēt pakalpojumu sniegšanu, piemēram, dienesta izsaukumu vai cenas noteikšanu. 

2.3Klienti un topošie klienti

Mēs varam ievākt personas datus par mūsu klientiem un topošajiem klientiem, ieskaitot vārdu, kontaktinformāciju, maksājumu un kredītkaršu informāciju, kredītinformāciju un citu informāciju, kas ir nepieciešama, lai mēs varētu veikt darījumus ar personu vai uzņēmumu. Mēs varam atklāt informāciju tirgotājiem vai individuāliem montieriem, lai apstrādātu klienta lūgumus, ieskaitot VELUX produktu piegādes klientam organizēšanu vai lai palīdzētu atbildēt uz jautājumiem.

2.4Biznesa attīstība

Personas dati, kurus Jūs mums sniedzat, un personu dati, kas tiek ievākti digitālajās platformās, tiks izmantoti, lai uzlabotu mūsu klientu  izpratni un  virzītu atbilstošu komunikāciju un veicinātu tieši Jums visatbilstošākā piedāvājumā sagatavošanu no VELUX Lavia SIA puses. Personas dati tiek izmantoti arī produktu un sniegto pakalpojumu izstrādē. 

2.5Mārketinga mērķi

Ar Jūsu piekrišanu, mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai Jūs informētu par VELUX uzņēmējdarbības darījumiem, produktiem un pakalpojumiem. 

Saziņas nolūkos mēs izmantojam dažādus saziņas kanālus, kuriem esat devis mums piekrišanu.

Mēs veicam tādas darbības, kas ir pielāgotas jūsu vēlmēm un profilam,  piesaistot jūsu preferences, un sūtam un rādām jums pielāgotu mārketingu attiecībā uz produktu līnijām (piemēram, logiem un logu piederumiem) un pakalpojumiem, attiecīgi izmantojot e-pastu un personalizētas reklāmas VELUX grupas vietnēs, citās vietnēs un sociālajos plašsaziņas līdzekļos, sūtot šos personas datus jauktus vai ar piemērotiem līdzīgiem drošību pasākumiem reklāmas partneriem iepriekš minētajos nolūkos.

Mūsu digitālajās platformās apkopotie personas dati tiks izmantoti arī tam, lai uzlabotu mūsu klientu ieskatus un veicinātu atbilstošu saziņu un piedāvājumus visos saskares punktos, kas jums var būt ar VELUX A/S. Personas dati tiks izmantoti arī produktu un pakalpojumu izstrādei, apkopojot apmeklētāju vai klientu personas datus aptauju ietvaros.

Iepriekš minētajiem mērķiem, mēs izveidojam mārketingu, kas pielāgots jūsu vēlmēm un profilam, pamatojoties uz jūsu kontaktinformāciju, pārlūkošanas vēsturi, pārdošanas un abonēšanas pakalpojumu informāciju; piemēram, vārds, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, pirkumu vēsture, unikālie identifikatori, piemēram, sīkfailu vai ierīces ID, un izsekotā pārlūkošanas vēsture, pamatojoties uz šiem ID. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis saraksts nav pilnīgs, jo mēs varam izmantot jebkādu personisko informāciju, kas savākta saistībā ar jūsu mijiedarbību ar VELUX A/S un tās vietnēm, mobilajām lietojumprogrammām, produktiem un pakalpojumiem.

Mēs veicam tirgus izpēti, lai apkopotu tirgus informāciju no dažādām mērķa grupām (piemēram, klientiem, uzstādītājiem, izplatītājiem, arhitektiem, izstrādātājiem), tādējādi uzlabojot mūsu izpratni par tirgiem, viņu vajadzībām, līdz ar to piedāvājam vislabāko vērtību un atbalstu. Izpētes projekti tiek realizēti iekšēji (vienkārši anketas, informācija) un tiek nodoti profesionālām pētniecības aģentūrām ārpus mūsu uzņēmuma sarežģītākos projektos. Pilns izmantojamo tiešsaistes un bezsaistes metožu klāsts. Personas dati, kas nepieciešami, lai informētu, uzaicinātu respondentus un veiktu respondentu uzņēmējdarbības segmentāciju.  

Ja nevēlaties, lai VELUX Jūsu personas datus izmantotu šādiem mērķiem, vai ja nevēlaties turpmāk saņemt jebkādu informāciju, jebkurā brīdī varat atrakstīties no mūsu informatīvo ziņojumu saņemšanas. Atrakstīšanās saiti varat atrast mūsu dažādo komunikācijas kanālu apakšējā daļā vai atrakstieties, rakstot mums uz e pastu vai pastu (skatieties 8.nodaļu). Kad Jūs atrakstieties no informatīvo ziņojumu saņemšanas, VELUX dzēsīs Jūsu personas datus divu mēnešu laikā, izņemot gadījumus, kad apstrādājam Jūsu personas datus citiem mērķiem, kuri minēti politikas 2.1.–2.12.  punktos.

2.6Apmeklētāju un klientu aptaujas 

Lai attīstītu savus produktus un pakalpojumus, varam ievākt personas datus no digitālo platformu apmeklētājiem vai VELUX tīmekļa vietnes apmeklētājiem vai klientiem kā daļu no anketēšanas saistībā ar VELUX pakalpojumiem un produktiem. Aptaujās iegūtie personas dati mārketinga komunikācijai tiks izmantota tikai ar Jūsu atļauju.

2.7. Apmeklētāji

Ja vēlaties apmeklēt mūsu izstāžu zāli un rezervēt tikšanos vai piedalīties atklāto durvju dienās vai izstādēs, kuras ik pa laikam organizējam, mēs apkoposim personas datus sanāksmes nolūkos, un šādi dati iekļaus jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un, iespējams, tālruņa numuru un adresi. Izmantojot šos personas datus, mēs varam sazināties ar jums un sniegt palīdzību, kā aprakstīts 2.2. sadaļā.

2.8. Apmācības partneriem

Mēs organizējam apmācības dažādām biznesa partneru grupām un to darbiniekiem (piemēram, uzstādītājiem, izplatītājiem, arhitektiem). Mēs to darām, lai nodrošinātu viņu gatavību, jo īpaši uzstādīt, pārdot, konsultēt VELUX produktus, uzraudzīt viņu zināšanas un novērtēt iegūtās zināšanas.
Apmācība var būt uz vietas vai tiešsaistē. Personas dati, kas pieprasīti saistībā ar aktivitāti, ir nepieciešami apmācības veikšanai un dalībnieku apmācības vēstures izsekošanai.

2.9. Pasākumi mūsu partneriem, sporta pasākumi

Mēs ik pa laikam organizējam dažādus pasākumus (piemēram, sporta pasākumus, konferences, izstādes) saviem partneriem. Ciktāl tas nepieciešams šo pasākumu organizēšanai un nepieciešamo rezervāciju pārvaldībai, mēs apstrādājam personas datus un, ja nepieciešams, arī nododam tos trešajām personām, kas piedalās organizēšanā (piemēram, ceļojumu aģentūrai, apdrošināšanas kompānijai, sporta pasākumu norises vietai). 
Pasākumu laikā var tikt uzņemti fotoattēli un videoklipi, kurus mēs varam publicēt kopienas lapās, žurnālos un mūsu vietnē. Ieraksti un fotoattēli, kuros datu subjekts ir attēlots atpazīstamā un unikālā veidā, tiks izmantoti atbilstoši tiesību aktu prasībām par kāda cilvēka attēla izmantošanu.

2.10. Kampaņas 

Mēs organizējam dažādas kampaņas (piemēram, atlīdzības programmas, atlaižu kampaņas, loterijas) dažādām klientu grupām. Personas dati, kas pieprasīti saistībā ar aktivitātēm, ir nepieciešami īstenotajai kampaņai. Piekrišana noteikumiem un nosacījumiem tiek iegūta pirms aktivitātes uzsākšanas.

2.11.Topošie darbinieki un līgumpartneri

Kad persona piesakās uz darbu vai ar VELUX uzņēmumu noslēdz līgumu, mēs varam ievākt noteiktu informāciju, piemēram, vārdu, kontaktinformāciju, informāciju par darba vēsturi, attiecīgu reģistru pārbaudes rezultātiem un informāciju par profesionālajām interesēm. Šo informāciju varam no Jums ievākt tiešā veidā, no darbā iekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem un no personas iepriekšējā darba devēja vai citām pusēm, ieskaitot rekomendācijas un publiski pieejamus avotus un ievērojot piemērojamos personas datu aizsardzības noteikumus. Šī informācija tiek izmantota, lai mūs informētu vai palīdzētu izlemt, vai personai izteikt darba piedāvājumu un/vai ar personu noslēgt līgumu.

2.12.Lai ievērotu tiesību aktus

Varam ievākt personas datus, kā to pieprasa vai ļauj normatīvie akti.
VELUX ievāktie personalizētie, kā arī nepersonalizētie dati tiek uzskatīti par konfidenciāliem un netiks nelikumīgi pārdoti vai izpausti trešajām personām, izņemot gadījumus, kuri minēti politikas 2 un 4 punktos..

3.Kādā veidā VELUX ievāc informāciju par Jums

Ievācam informāciju, kuru Jūs mums sniedzat, kad piesakāt produktus, pakalpojumus vai lūdzat mums sniegt informāciju, reģistrējaties pie mums, piedalāties publiskās diskusijās vai citās aktivitātēs mūsu tīmekļa vietnēs un lietotnēs, atsaucaties uz klientu aptaujām vai citādi ar mums mijiedarbojaties. 
Mēs ievācam informāciju izmantojot dažādas tehnoloģijas, piemēram, sīkdatnes, atsaucoties uz VELUX sīkdatņu (Ar politiku var iepazīties katras lapas apakšā zem sadaļas "Par VELUX"). 

3.1.Sīkfailu izmantošana 

Mēs apkopojam informāciju, izmantojot dažādas tehnoloģijas, piemēram, sīkfailus. Tas ietver mūsu vietņu un lietojumprogrammu apmeklējumus vai mūsu lietojumprogrammu izmantošanu trešo pušu vietnēs vai platformās. Sīkfaili ir nelieli faili, kuros tiek glabāta informācija personas datorā, mobilajā tālrunī vai citās ierīcēs. Tie ļauj organizācijai, kas ievieto sīkfailu personas ierīcē, atpazīt viņu dažādās vietnēs, ierīcēs un/vai pārlūkošanas sesijās. Sīkfaili kalpo daudziem noderīgiem mērķiem. Piemēram, tie palīdz mums un trešajām pusēm saprast, kura mūsu vietnes daļa ir vispopulārākā, jo palīdz mums redzēt, kurām lapām un funkcijām apmeklētāji piekļūst un cik daudz laika viņi pavada lapās. Vairāk par sīkfailiem varat atrast mūsu Sīkfailu politikā. 

3.2.Google Analytics 

Mūsu vietne izmanto Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Inc. (“Google”). Google Analytics izmanto sīkfailus, ļaujot analizēt, kā jūs izmantojat vietni. Sīkfaila ģenerētā informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta. Tomēr, ja vietnē ir aktivizēta IP anonimizācija, Google iepriekš saīsinās jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma pusēs. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks nosūtīta uz Google serveri ASV un tur saīsināta. Šīs vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs izmantojat vietni, izveidojot pārskatus par vietnes aktivitātēm un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes izmantošanu un interneta izmantošanu vietnes operatoram. IP adrese, ko Google Analytics nodrošina Google Analytics ietvaros, netiks apvienota ar citiem Google datiem. Pārlūkprogrammas iestatījumos varat novērst sīkfailu saglabāšanu; tomēr ņemiet vērā, ka, to darot, iespējams, nevarēsiet izmantot visas mūsu vietnes funkcijas. Turklāt jūs varat neļaut Google apkopot sīkfaila ģenerētos datus, kas saistīti ar jūsu vietnes izmantošanu (ieskaitot jūsu IP adresi), un datu apstrādi, ko veic Google, lejupielādējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams zemāk redzamajā saitē, un instalējot http://tools.google.com/dlpage. 

3.3.HubSpot 

Tiešsaistes mārketinga darbībām, piemēram, biļetenu izplatīšanai, mēs izmantojam HubSpot Inc., ASV, programmatūru. Šī programmatūra tiek izmantota ienākošā mārketinga kontekstā. Tas palīdz mums statistiski analizēt un novērtēt reģistrēto lietotāju uzvedību, lai labāk saskaņotu mūsu mārketinga stratēģiju un optimizētu jums sniegto saturu. Tiek izmantoti sīkfaili. Varat jebkurā laikā novērst sīkfailu saglabāšanu, attiecīgi iestatot pārlūkprogrammas programmatūru vai dzēšot jau saglabātos sīkfailus vai noraidot sīkfailu izmantošanu. Ņemiet vērā: ja sīkfaili ir bloķēti, jūs, iespējams, pilnībā neizmantojat mūsu vietnē sniegtos pakalpojumus. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet HubSpot Inc. lietošanas noteikumus un konfidencialitātes politiku vietnē http://www.hubspot.com/terms-of-service and http://www.hubspot.com/privacy-policy. Ja nevēlaties izmantot informāciju par savu apmeklējumu aprakstītajiem mērķiem, varat arī sazināties ar mums. Uz visu mūsu apkopoto informāciju attiecas šī konfidencialitātes politika. 

3.4. Cits

Tīmekļa veidlapas, kas ievietotas mūsu vietnē, e-pasta kastīte, kas ļauj jums sazināties ar mums sūdzību, piedāvājumu, konsultāciju un citu situāciju gadījumā.

3.5. Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Tiešsaistes vietne satur saites uz citām tīmekļa vietnēm (piemēram, „Facebook”, „Google+”, „YouTube”, „Pinterest”), uz kurām šī Privātuma politika neattiecas. Lūdzu, ievērojiet, ka mēs neatbalstām citas vietnes vai to saturu. Mēs aicinām Jūs izlasīt katras Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes privātuma paziņojumus.

4.Jūsu datu sniegšana citiem uzņēmumiem

Mūsu uzņēmums ir daļa no VELUX grupas, kas darbojas visā pasaulē.
Mēs varam dalīties ar Jūsu personisko informāciju iekšēji VELUX grupā, bet tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kuram mēs apstrādājam jūsu personas datus. Visi VELUX grupas uzņēmumi ir noslēguši savstarpēju datu apstrādes līgumu, kas nodrošina, ka personas datu apstrādē visi ievēro vienas un tās pašas procedūras, nodrošinot vienādu drošības līmeni visā Grupā.
Mēs varam arī kopīgot jūsu informāciju ar izvēlētām trešajām pusēm, kas iekļautas zemāk adresātu kategorijās:

Kad grupas uzņēmums un trešās puses uzņēmumi mūsu vārdā vai labā sniedz pakalpojumus, piemēram, preču piegādi un klientu apkalpošanu, mājas lapu uzturēšana un attīstīšana.

Tehnoloģiju nodrošinātāji, piemēram, analīzes, izsekošanas tehnoloģijas, mērķauditorijas atlases un atkārtotas mērķauditorijas atlases tehnoloģijas un meklētājprogrammu nodrošinātāji, kas palīdz mums uzlabot un optimizēt mūsu platformas.

Reklāmdevēji un reklāmas tīkli, kuriem nepieciešami dati, lai atlasītu un rādītu atbilstošas reklāmas Jums un citiem, ja esat devis piekrišanu.

Sociālo tīklu vietnes, ja tās ir nepieciešamas apstrādes laikā un ja esat devis savu piekrišanu

Sadarbojoties ar citām trešajām pusēm, lai nodrošinātu mūsu klientu drošību un drošību, lai aizsargātu mūsu tiesības un īpašumu, lai ievērotu juridiskos procesus, vai citos gadījumos, ja mēs ticam godprātīgi, ka likums prasa atklāt informāciju.

VELUX starpgrupu uzņēmumi vai trešās puses, kas mūsu uzņēmuma vārdā pārvalda digitālās platformas un rīkus, lai sniegtu ar mūsu darbību saistītus pakalpojumus (piemēram, punktu vākšanas programma, atlaižu kampaņas, loterijas, apmācības) vai ļautu mums sazināties ar jums. 

Trešās puses, kas mūsu uzņēmuma vārdā uzņem fotoattēlus un video, piemēram, loterijas uzvarētāji, ziedotāji, apmācību dalībnieki, norises vietu īpašnieki. 

Šie uzņēmumi var izmantot jūsu personas datus tikai mērķiem, kurus pieprasa mūsu uzņēmums vai kas paredzēti tiesību aktos.

Kad VELUX sadarbojas ar ārējiem pakalpojuma sniedzējiem (datu apstrādātājiem), VELUX slēdz Datu apstrādes līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par Jūsu personas datu apstrādi. Šiem pakalpojumu sniedzējiem ir aizliegts izmantot jūsu personas datus citiem mērķiem, nevis tiem, kurus mēs pieprasījām vai pieprasa likums.
Jūsu personas dati tiek glabāti serveros, kas atrodas Eiropas Savienībā.
Datu saņēmēji ārpus ES:
Adresāti ārpus ES. Izmantojot vai atklājot personas datus, kas pārsūtīti no Eiropas Savienības, mēs izmantojam Eiropas Komisijas apstiprinātas līguma standarta klauzulas, saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem mēs pieņemam citus līdzekļus, lai nodrošinātu būtībā līdzvērtīgus aizsardzības pasākumus, vai arī iegūstam jūsu piekrišanu.

5.Jūsu datu subjektu tiesības, kontroles un izvēles iespējas

VELUX Jums sniedz noteiktu kontroli un izvēles iespējas pār to, kā mēs ievācam, izmantojam un dalāmies ar Jūsu datiem. Saskaņā ar vietējiem likumiem Jūsu kontroles iespējas un izvēles ir šādas:

Jūs varat mainīt savas izvēles attiecībā uz abonementiem, informatīvajām vēstulēm un brīdinājumiem;

Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties no mums saņemt mārketinga informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kuri, mūsuprāt, varētu Jūs interesēt;

Tāpat varat izvēlēties, vai mums dalīties ar Jūsu personas datiem ar citiem uzņēmumiem, lai tie varētu Jums sniegt mārketinga informāciju par saviem produktiem un pakalpojumiem;

Varat izvēlēties, vai vēlaties saņemt mērķreklāmas no daudzu reklāmu tīklu, datu apmaiņas, mārketinga analītikas un citu pakalpojumu sniedzējiem.

Jūs varat pieprasīt piekļuvi personas datiem, kurus mēs par Jums glabājam, lai labotu neprecīzus vai nepilnīgus datus, un noteiktos apstākļos Jūs varat lūgt, lai mūsu glabātie dati tiktu pārsūtīti citam kontrolierim, ierobežoti vai dzēsti no mūsu ierakstiem (“ Personas tiesības ”). Jūs varat iebilst arī pret mūsu personas datu apstrādi. 

Jūs varat izmantot savas kontroles un izvēles iespējas vai pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu, vietējo atbildīgo par Personu datu aizsardzību vai izpildot norādījumus, kas sniegti jums nosūtītajos paziņojumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs neļaujat mums no jums vākt personas datus, mēs, iespējams, nevarēsim jums piegādāt noteiktus produktus un pakalpojumus, un daži no mūsu pakalpojumiem, iespējams, nespēs ņemt vērā jūsu intereses un vēlmes. Ja Jums ir kādi jautājumi par specifiskiem mūsu apstrādātajiem vai uzglabātajiem Jūsu personas datiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu servisu, rakstot e-pastu uz velux.latvia@velux.com.

Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu izmantot visas jūsu tiesības viena mēneša laikā, taču mums ir tiesības pagarināt šo periodu līdz diviem mēnešiem. Ja pagarinām atbildes sniegšanas periodu, informējam jūs viena mēneša laikā no jūsu pieprasījuma.

6.Datu drošība, integritāte un uzglabāšana

Jūsu informācijas drošība, integritāte un konfidencialitāte mums ir ļoti svarīga. VELUX ir ieviesis tehniskus, administratīvus un fiziskus drošības līdzekļus ar mērķi aizsargāt informāciju no neatļautas pieejas, atklāšanas, izmantošanas un modificēšanas. Laiku pa laikam pārskatām mūsu drošības procedūras un ņemam vērā atbilstošās jaunākās tehnoloģijas un metodes. Informējam, ka, neskatoties uz mūsu pieliktajām pūlēm, nekāda aizsardzība nav nevainojama vai nepārvarama. 
Jūsu personas datus uzglabāsim tik ilgi, cik tas nepieciešams Privātuma politikā norādīto mērķu izpildīšanai un cik nepieciešams, lai nodrošinātu datu apstrādes atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī, lai noteiktos gadījumos nodrošinātu VELUX leģitīmās (likumīgās) intereses. VELUX regulāri atjauninās informāciju, lai tā vienmēr atbilstu jaunākajām izmaiņām.

7.Izmaiņas šajā VELUX Privātuma politikā

Laiku pa laikam mēs varam izdarīt izmaiņas šajā VELUX Privātuma politikā, lai to saskaņotu ar pēdējām tehnoloģijām, industrijas praksi, iestāžu prasībām vai citiem mērķiem. Vienmēr VELUX vietnē un lietotnēs būs pieejama pati aktuālākā Privātuma politikas versija, tāpēc iesakām to lasīt regulāri. Gadījumos, kad to pieprasa piemērojamie normatīvie akti, lūgsim Jūsu piekrišanu.

8.Komentāri un jautājumi

Ja Jums ir komentāri vai jautājumi par šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties, rakstot e-pastu uz velux.latvia@velux.com.
Jums ir tiesības iesniegt sūdzības par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Varat sazināties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šīs Privātuma politikas beigās. Gadījumā, ja iesniedzat sūdzību, Jums jānorāda sūdzības iesniedzēja vārds un kontaktinformācija un šī informācija jāsniedz VELUX Lavia SIA. VELUX sūdzību izskatīs un atbildēs viena mēneša laikā. Ja uzskatāt, ka VELUX nespēj atbilstoši atrisināt sūdzību, to varat iesniegt Datu valsts inspekcijā (Adrese: Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011, tālrunis 67 223 131, e pasts: info@dvi.gov.lv ). 

9.Kontaktinformācija

Šīs vietnes īpašnieks un uzturētājs ir VELUX A/S 
Ar VELUX Latvia SIA Jūs varat sazināties, rakstot mums uz Liepājas iela 34, Rīga, LV-1002 vai e pasta adresi velux.latvia@velux.com, kā arī zvanot uz tālruņa numuru +371 63 588 817. 
Šī VELUX Privātuma politika pēdējo reizi atjaunināta gada 15.11.2021.