Noteikumi

Tālāk ir izklāstīti noteikumi un nosacījumi, saskaņā ar kuriem VELUX Latvia SIA, LV40003279195, tālrunis +371 63 588 817  (turpmāk tekstā saukta "VELUX") apstrādās un pieņems  preču pasūtījumu šajā tiešsaistes veikalā. Šeit izklāstītie noteikumi un nosacījumi ir Tev saistoši, tāpēc iesakām Tev tos rūpīgi izlasīt; jo īpaši noteikumus, kas attiecas uz cenu, piegādes termiņiem, atbildību, pasūtījuma atgriešanas tiesībām un sekām.

Šie noteikumi un nosacījumi ir papildināti ar piemērojamām normatīvo aktu tiesību normām attiecībā uz līgumiem par preču piegādi patērētājiem. 

Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam nekavējoties sazināties ar VELUX. 

Starp Tevi un VELUX tiek noslēgts pirkuma un piegādes līgums, brīdī, kad esi veicis pasūtījumu. 

Tavs pasūtījums un līgumattiecības ar VELUX ir spēkā, ja esi vecāks par 18 (astoņpadsmit) gadiem. 

Mēs apstrādājam Tavu pasūtījumu neatkarīgi no atrašanās vietas. Preces tiek piegādātas uz norādīto adresi Latvijā.

Mēs izpildīsim pasūtījumu, ja, nosūtot pasūtījumu, Tu piekrīti sekojošajam:

Šajā lapā norādītajiem noteikumiem.

Šajā tiešsaistes veikalā norādītajām cenām un maksām, kā norādītas pasūtījumā.

Tam, ka mēs esam reģistrējuši Tavus datus:  vārdu, adresi, telefona numuru un e-pasta adresi pieprasījuma apstrādes nolūkam.

Tam, ka līgums tiks noslēgts atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem.

Kā es zināšu, ka esat saņēmuši manu pasūtījumu?

Pēc pasūtījuma saņemšanas mēs Tev pa e-pastu nosūtīsim pasūtījuma saņemšanas automātisko apstiprinājumu. Likumīgi saistošs līgums stājas spēkā tad, kad Tu saņem pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumu. Mēs apstrādāsim Tavu pasūtījumu, cik drīz vien iespējams. Parasti preču piegāde notiek līdz 19 darba dienām. 

Pasūtījuma apstiprinājums ir arī vienlaicīgi rēķins, kurā ir norādīta apmaksājamā summa un pasūtījuma numurs. Mēs pasūtām preci pēc pilnīgas rēķina apmaksas.

Ja neesat saņēmuši pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumu saprātīgās laika robežās, lūdzu, sazinies ar mums. Mēs  nevaram uzņemties atbildību par apstākļiem, ko radījušas problēmas vai kļūmes elektroniskās saziņas sakaros.

Kāda ir preču cena?

Preces cena ir cena, kas ir spēkā saskaņā ar šajā tiešsaistes veikalā norādīto cenu laikā, kad esi veicis savu pasūtījumu. Pasūtītās preces cena, papildu izmaksas, ja tādas ir, un kopējā pirkuma summa vienmēr tiks norādīta Tavā pasūtījuma apstiprinājumā.

Kur mēs piegādājam?

Šis interneta veikals ļauj klientiem no visām ES valstīm iegādāties mūsu produktus. Ja pasūtat ārpus Latvija un vēlaties, lai produktus piegādātu Latvija, lūdzu, izpildiet norādījumus norēķinu adreses lapā. Ja vēlaties, lai jūsu produkti tiktu nosūtīti uz citu valsti, lūdzu, apmeklējiet kādu no citiem mūsu veikaliem. Skatīt VELUX veikalu sarakstu vietnē www.veluxshop.lv. Var tikt piemēroti īpaši noteikumi un nosacījumi.

Preču apmaksa

Maksājums ir veicams ar bankas pārskaitījumu uz VELUX Latvia bankas kontu, kurš ir norādīts pasūtījuma apstiprinājumā. Maksājuma uzdevumā ir jānorāda pasūtījuma numurs. Nenorādot pasūtījuma numuru, nevaram garantēt, ka maksājums tiks pareizi identificēts. Maksājumu var veikt arī pasūtījuma brīdī ar maksājuma karti - Visa vai MasterCard.

Tavas likumīgās tiesības kā patērētājam ir norādītas Latvijas Republikas likumdošanā. Prece tiek uzskatīta par defektīvu, ja tā neatbilst pārdošanas līgumā norādītajam attiecībā uz kvantitāti, kvalitāti un īpašībām, vai arī ja tā nav izmantojama paredzētajam nolūkam.

Mēs esam pielietojuši visus iespējamos tehniskos līdzekļus, lai mūsu preču krāsas tiktu attēlotas pēc iespējas tuvāk faktiskajām krāsām. Tomēr var būt atšķirības starp krāsām, kas ir attēlotas šajā tiešsaistes veikalā, un mūsu preču faktiskajām krāsām.

Ja piegādātā prece ir ar defektu, lūdzam nekavējoties mūs par to informēt. Tev ir tiesības uz preces remontu vai defektīvās preces nomaiņu bez maksas. Ja defektīvo preci nav iespējams salabot, Tev ir tiesības uz preces nomaiņu bez maksas. 

Garantija

Papildus likumā paredzētajām tiesībām VELUX piešķir Tev 10 (desmit) gadu garantiju precēm, kas iegādātas caur šo tiešsaistes veikalu. Garantijas noteikumi ir norādīti atsevišķā VELUX Garantijā, kura ir pieejama mūsu mājas lapā. Garantijas noteikumi nekādā veidā neierobežo Tavas likumīgās tiesības.


Sīkāk lasiet šeit: Garantija

Atteikuma un atcelšanas tiesības

Tev ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā pirkuma līguma, neminot iemeslu. Pasūtījuma atcelšanas termiņš beigsies pēc četrpadsmit (14) dienām no dienas, kad Tu vai trešā persona, kas nav pārvadātājs, esi saņēmis preci. Ja sūtījums sastāv no vairākām precēm, kas piegādātas vairākos sūtījumos, atteikuma tiesības stājas spēkā no brīža, kad saņemta  pēdējā prece. 

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Tev ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs ir jāinformē (skatīt kontaktinformāciju zemāk) par lēmumu atteikties no šā līguma.  

Pasūtījuma identificēšanas nolūkos, realizējot savas atteikuma tiesības, lūdzam norādīt savu vārdu un kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), pasūtījuma numuru un preces, no kurām atgriešanas nolūkā  Tu vēlies atteikties. 

Lai ievērotu atteikuma termiņu, Tev ir jānosūta paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām. 

Atteikuma sekas

Ja Tu atteiksies no pirkuma līguma, mēs Tev atmaksāsim visus no Tevis saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka esi zvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Tavu lēmumu atteikties no pirkuma līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kāds tika izmantots sākotnējam darījumam, ja vien neesi skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad būsi iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ. 

Tev preces jānosūta atpakaļ vai jānodod mums zemāk norādītajā adresē bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienu laikā no dienas, kad mums paziņojat savu lēmumu atteikties no pirkuma līguma. Termiņš būs ievērots, ja preces nogādāsiet atpakaļ pirms četrpadsmit (14) dienu termiņa beigām. Izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu, jāsedz pasūtītājam.Tu esi atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Prece jāatgriež ar pilnu iepakojumu. 

Preču vērtības samazinājuma noteikšana

Lai noteiktu preces veidu, īpašības un darbību, Tev ir preces jāizmēģina un jāpārbauda ar pienācīgu rūpību un  tādā pašā veidā, kā parasti tiek atļauts veikalā. Jebkuras neatbilstošas preču izmēģināšanas vai pārbaudes rezultātā var samazināties preču vērtība, kuru esam tiesīgi atskaitīt, samazinot maksājuma atmaksu. Vērtības samazinājums tiks noteikts katrā atsevišķā gadījumā. Tu vari atvērt iepakojumu un rūpīgi pārbaudīt preču audumu un krāsu ar nosacījumu, ka atvēršanas laikā iepakojums tiek atvērts saaudzīgi, to neatgriezeniski nesabojājot. Preču vērtība var samazināties preču uzstādīšanas laikā. Ja preces krāsa vai izmērs neatbilst vēlmēm, uzstādīšanu veikt nevajag. Atgādinām, kamēr preces atrodas pie Tevis, līdz brīdim, kad tās tiek atgrieztas mums, Tu esi atbildīgs/-a par precēm un jebkuru to bojājumu.

Preces jāatgriež zemāk minētajā adresē: 

VELUX Latvia

Liepājas iela 34

LV-1002, Rīga

Latvija

Piemērojamais likums un strīdu izšķiršana

Līgumiem, kas ir noslēgti caur šo tiešsaistes veikalu, ir piemērojami Latvijas Republikas likumi un jebkādi strīdi saistībā ar līgumiem, kas noslēgti caur šo tiešsaistes veikalu un nav atrisinājami savstarpēji vienojoties, tiks nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

Patērētājam strīdos ar mūsu kompāniju par tiešsaistes pirkumu, ir iespēja izmantot Eiropas Komisijas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu (ODR platforma).  Patērētāju strīdu risināšana notiek saskaņā ar ES Regulu Nr. 524/2013. ODR platforma ir pieejama šeit: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

VELUX Latvia SIA

LV40003279195

Liepājas iela 34, Rīga, LV-1002

+371 63 588 817

velux.latvia@velux.com