Lietošanas noteikumi

Ienākot VELUX interneta veikala vietnē, tu piekrīti šādiem noteikumiem:

  • VELUX e-veikalā publicētā satura autortiesības ir aizsargātas, tās pieder VELUX A/S; visas tiesības aizsargātas.
  • Visa satura vai tā daļas pavairošana, pārsūtīšana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā formā bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas saņemšanas no VELUX ir aizliegta.
  • Ir atļauts tikai kopēt izvilkumus no šīm lapām personīgai lietošanai. Atsevišķi dokumenti VELUX e-veikalā var būt pakļauti papildu nosacījumiem, kas norādīti šajos dokumentos.
  • VELUX interneta vietnes lapu saturs, kas attiecas uz VELUX e-veikalu, tiek nodrošināts bez jebkādām garantijām par satura kvalitāti un nemainīgumu. Tādējādi netiek sniegta nekāda veida garantija, izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzēto, ne tieša, ne netieša attiecībā uz lapās esošo saturu, tā precizitāti un uzticamību.
  • VELUX patur tiesības mainīt lapas saturu vai atsaukt piekļuvi tām jebkurā brīdī.
  • VELUX neuzņemas nekādu atbildību par materiālu, ko radījušas vai publicējušas trešās personas un uz ko VELUX e-veikalā ir redzamas saites.